Endoenzym, (gr. endo- + enzym), enzym, der er bundet til den celle, hvor det dannes; det modsatte af ektoenzym.