Encierro, (sp., af lat. sera slå (til dør)), indelukke til tyre, der skal deltage i tyrefægtninger.