Enceinte, (fr., af enceindre 'omgive', af lat. incingere 'omgive med bælte e.l.'), lang sammenhængende hindring i en befæstning; består oftest af en jordvold med en vandfyldt grav foran. Kendes fx fra Vestenceinten vest for København, bygget 1888-92.