Enallage, (gr. enallage, af allassein veksle, ombytte), ombytning af udtryk el. ord af samme stamme (fx "tapperheden" for "de tapre" osv.).