En profil, (fr.), fra siden; i profil; det modsatte af en face.