En crochet, (fr.), inden for militær i vinkelformet opstilling.