En chef er et fransk udtryk for som øverstbefalende eller som højeste myndighed.