Emunitet, (af lat. emunitas), fritagelse (for straf el. skatter); immunitet.