Empoisonnere, (af fr. empoisonner, af poison gift), forgifte; forgive.