Employere, (af fr. employer, af lat. implicare vikle ind i noget), anvende; beskæftige; sammenlign med ambligere og ampligere.