Emplastrum, (lat., af gr. emplastron plaster, af emplassein påsmøre), plaster.