Empirisk-induktiv metode, metode, ved hvilken viden søges erhvervet gennem empirisk generalisation; se også metodologi.