Empirem, (af gr. empirema), læresætning hvis sandhed kun beror på erfaringen.