Empatisk, som er i stand til at nære (stærke) følelser; det modsatte af apatisk.