Emovere, (af lat. emovere, af e- + movere sætte i gang, bevæge), bevæge; ophidse; bringe i sindsoprør.