Emotivitet, (fr. émotivité), sygelig modtagelighed for indtryk.