Emotiv, (af fr. émotif), 1. (adj.) overdrevent følsom; 2. (sb.) et udtryk, som har at gøre med følelseslivet.