Emotionsneurose, (af lat. emotion + gr. neurose), nervelidelse, som skyldes sindsbevægelse.