Emolument, (af lat. emolumentum resultat, vinding, af emoliri bringe ud, e- + moliri anstrenge sig), fordel; biindtægt.