Emolliere, (af lat. emollire blødgøre, af e- + mollis blød), blødgøre.