Emmenagoga, (af gr. emmena menstruatio (em- + men- måned) + agogos, af agein føre, befordre), menstruationsdrivende lægemidler.