Emittere, (af lat. emittere sende ud, e- + mittere sende), udsende; sætte i omløb; udstråle.