Emissionsteori, (af lat. emission + gr. teori), den opfattelse at lyset er et særligt stof bestående af uendelig små legemer (modsat den moderne bølgeteori).