Emigranterne, de personer, der under Den Franske Revolution måtte forlade Frankrig. De første flygtede som følge af Bastillens fald i juli 1789. Emigranter kunne risikere dødsdom og konfiskation af ejendom. Under Rædselsherredømmet skønnes antallet at have været ca. 145.000. Militært opererede de kun i 1792 og ved en mislykket landgang ved Quiberon i 1795. De fleste vendte tilbage efter Napoleons magtovertagelse.