Emetologi, (gr. emeto- + -logi), læren om brækmidler.