Emendere, (af lat. emendare, af e- + menda fejl), forbedre; rette; berigtige.