Emendation, (af lat. emendatio), forbedring; rettelse af læsemåden i en tekst.