Embryogeni, (gr. embryo- + -geni), fosterudvikling; læren om fosterets tilblivelse og udvikling.