Embrasure, (af fr. embrasure, af embraser antænde, af braise glød, trækulsgløder, af gr. brazein syde, brase), skydeskår; dør- el. vinduesåbning med skråt tilbagevigende sider.