Embarkere, (af fr. embarquer, af en i + barque båd), indskibe; indlade varer i et skib.