Embarkement, (af fr. embarquement), indskibning, især af varer.