Emansion, (af lat. emanere udeblive, af e- + manere forblive), udebliven ud over orlovstiden.