Emanatisme, (af lat. emanation + -isme), inden for filosofi læren om emanation.