Emaciation, (af lat. emaciatio, af emaciare udmagre, af e- + macies magerhed), afmagring; udmarvning.