Elv, større vandløb i det øvrige Norden, inkl. Grønland.