Eluvium, (af lat. eluere afvaske), inden for geologi eluvialdannelse; forvitringsprodukt, der bliver liggende, hvor det dannes.