Elusorisk, (af lat. elusus + ty. -orisk, af eludere), frugtesløs; forgæves; spildt.