Elusion, (af lat. elusio, af eludere), undvigelse; bedrag; omgåen af en lov.