Elucidere, (af lat. elucidare, af e- + lucidus lysende, klar), klarlægge; forklare.