Elokvens, (af lat. eloquentia veltalenhed, af eloqui), veltalenhed.