Elokution, (af lat. elocutio fremførelse af en tale, stil, af eloqui tale, sige, udtrykke, e- + loqui tale, snakke), udtale; foredrag; foredragsmåde.