Eloge, (af fr. éloge, af lat. eulogium (åbenbart blandet sammen med elogium), af lat. og gr. eulogia lovprisning, af gr. eu legein tale godt om), ros; lovtale over en (afdød) person (specielt over et medlem af Det Franske Akademi, fremført af efterfølgeren).