Elitisme, (af fr., af élite + -isme), den opfattelse at magten i et samfund bør ligge hos en elite.