Eliminere, (af lat. eliminare egl. bære over dørtærskelen, af e- + limen tærskel), fjerne; bortskaffe; landsforvise.