Elikvation, (af lat. e- + liquare smelte), smeltning; flydendegørelse.