Elidere, (af lat. elidere støde ud, af e- + lædere slå, tilføje skade), udstøde; bortkaste; sammenlign med elision.