Eli, eli, lama sabaktani, (aramæisk), min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig?.