Elementarkvantum, (lat. elementar + kvantum), den mindste mængde af et stof, der kan eksistere.