Elementarforsikring, (se elementar), forsikring mod den skade, som elementerne (naturkræfterne) kan forvolde.