Elementær, (af fr. élémentaire, af lat. elementarius), hørende til grundbestanddelene; tilgrundliggende; simpel.